İş Güvenliği Hizmetleri

Serra OSGB-İSG Uzmanlarımızın Görevleri

İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
Yıllık Çalışma Planı, Eğitim Planı, İç Yönetmelik hazırlamak
Acil Durum Planı hazırlamak
Risk Değerlendirmesi yapmak
İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma, depolama şartlarını belirlemek
Kimyasal maddelerle çalışma, depolama şartlarını belirlemek
Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek