İSG Uzmanlarımızın Görevleri

uzman-gorevleri.png

-İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
-İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
-Yıllık Çalışma Planı, Eğitim Planı, İç Yönetmelik hazırlamak
-Acil Durum Planı hazırlamak
-Risk Değerlendirmesi yapmak
-İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
-İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
-Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma, depolama şartlarını belirlemek
-Kimyasal maddelerle çalışma, depolama şartlarını belirlemek
-Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
-Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
-Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
-Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
-İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
-Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
-Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek