İşyeri Hekimliği

SERRA OSGB tarafından istihdamı sağlanacak olan iş yeri hekimlerimizin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

-İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
-Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
-Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
-Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
-İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
-İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
-İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
-Yıllık çalışma planı hazırlamak